Công Ty Cổ Phần Tv Và XD Trường Sơn

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Phố Chí Linh, Thị Trấn Lang Chánh, , Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-10-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tv Và XD Trường Sơn

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tv Và XD Trường Sơn

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Tv Và XD Trường Sơn với tên giao dịch Công Ty Cổ Phần Tv Và XD Trường Sơn, tên tiếng anh Tv XD Truong Son And Joint Stock Company, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phố Chí Linh, Thị Trấn Lang Chánh, Thanh Hóa, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 5.000.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Tiến Nam .