Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dụng Cụ Thể Thao Vietnam Thai Land

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dụng Cụ Thể Thao Vietnam Thai Land, tên tiếng anh Vietnam Thai Land Sport Tools Joint Venture Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dụng Cụ Thể Thao Vietnam Thai Land, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 30.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Lê Thị Nhung . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: BT1, MBQH 20429, Khu FLC Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: BT1, MBQH 20429, Khu FLC Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-07-03
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dụng Cụ Thể Thao Vietnam Thai Land

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dụng Cụ Thể Thao Vietnam Thai Land