Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tân Thanh Hoa

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, , Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-07-12

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tân Thanh Hoa

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tân Thanh Hoa

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tân Thanh Hoa với tên giao dịch Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tân Thanh Hoa, tên tiếng anh Tan Thanh Hoa Solution And Technology Joint Stock Company, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 01 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, Thanh Hóa, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 400.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Hoàng Đức Long .

Các công ty quanh

Xem nhiều hơn