Hình của Thân Văn Thực

Thân Văn Thực

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thực Thảo

Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Thanh Tam Đông, Xã Cẩm Thanh, , Quảng Nam
Điện thoại: