Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Gia Đình Sơn La

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Gia Đình Sơn La với tên giao dịch CÔNG TY DỊCH VỤ GIA ĐÌNH SƠN LA, tên tiếng anh Son La Family Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Gia Đình Sơn La, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Lắp đặt hệ thống điện. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lò Ngọc Thanh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Bản Phiêng Ngùa, Xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, Sơn La, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Bản Phiêng Ngùa, Xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, Sơn La, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-07-31
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Gia Đình Sơn La

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Gia Đình Sơn La