Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Nguyên Và Môi Trường Sơn La

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số nhà 47A, đường Điện Biên, Tổ 4, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, Sơn La, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-01-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Nguyên Và Môi Trường Sơn La

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Nguyên Và Môi Trường Sơn La

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Nguyên Và Môi Trường Sơn La với tên giao dịch Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Nguyên Và Môi Trường Sơn La, tên tiếng anh Tai Nguyen Son La Environmental And Consultant Joint Stock Company, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số nhà 47A, đường Điện Biên, Tổ 4, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, Sơn La, Việt Nam, Điện thoại: , Email: muivantinh.sonla@gmail.comcó lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Giám đốc: (Ông) Mùi Văn Tính