Công Ty TNHH Thương Mại Nhân Duyên

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 06 Hoàng Diệu, Phường Minh An, , Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-02-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Nhân Duyên

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Nhân Duyên

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Thương Mại Nhân Duyên với tên giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Nhân Duyên, tên tiếng anh Nhan Duyen Trading Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 06 Hoàng Diệu, Phường Minh An, Quảng Nam, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 500.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Bà) Võ Thị Tuấn