Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn The Myst Hội An

Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn The Myst Hội An với tên giao dịch THE MYST HOI AN HOTEL SERVICE CO.,LTD, tên tiếng anh The Myst Hoi An Hotel Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn The Myst Hội An, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 300.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Phúc . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 3 Nguyễn Hiền, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 3 Nguyễn Hiền, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-04-10
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn The Myst Hội An

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn The Myst Hội An