Công Ty TNHH Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế Quảng Bình

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-05-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế Quảng Bình

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế Quảng Bình

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế Quảng Bình với tên giao dịch Công Ty TNHH Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế Quảng Bình, tên tiếng anh Quang Binh International Cooperation And Training Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.800.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Phạm Đình Tâm .