Hình của Phạm Thị Thụ

Phạm Thị Thụ

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 160/1/8/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa , Vũng Tàu

Công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vệ Sinh Môi Trường Quỳnh Anh

Địa chỉ: 6A/26 Trần Nhân Tông, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:
Sửa thông tin