Hình của Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Xuân Thành

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thực Phẩm Tươi Sống Việt Lê

Địa chỉ: Số 61, Đường Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin