Hình của Nguyễn Văn Hiệu

Nguyễn Văn Hiệu

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Nagakawa Đà Nẵng

Địa chỉ: 225 Hà Huy Tập, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Sửa thông tin