Hình của Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Hà Minh Châu

Địa chỉ: Tầng 2, Số 77 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
Sửa thông tin