Hình của Nguyễn Lệ Thủy

Nguyễn Lệ Thủy

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Đầu Tư Nguyễn Vĩnh An

Địa chỉ: Số 559 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin