Hình của Nguyễn Đức Việt

Nguyễn Đức Việt

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Dầu Khí Nam Việt

Địa chỉ: Đông Phong, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại:
Sửa thông tin