Hình của Nguyễn An Thạnh

Nguyễn An Thạnh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Solar Energy Thạnh Phát

Địa chỉ: Số 1483/75, Khóm Bình Đức 3, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin