Mã số thuế Trung Tâm Ứng Dụng Tâm Lý - Giáo Dục, Phục Hồi Chức Năng Ngôn Ngữ Và Vận Động

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: B6+B7 tổ 54b Yên hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2020-11-06

Ngành kinh tế chính: Lập trình máy vi tính

Tìm kiếm công ty