Mã số thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trần Kiên

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-09

Tìm kiếm công ty