Mã số thuế Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Đất Mới

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 22 Đường DC1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2018-05-14

Ngành kinh tế chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Tìm kiếm công ty