Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Tam Hưng

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xóm 8 (Tại nhà ông Lưu Văn Cương), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2018-05-16

Ngành kinh tế chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Tìm kiếm công ty