Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Hóa Phát Apartment

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 37/2 Khu phố 2, đường số 8, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng giám đốc:

Hoạt động từ: 2018-08-29

Ngành kinh tế chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Tìm kiếm công ty