Hình của Lê Xuân Thắng

Lê Xuân Thắng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH DV Và TM Xuân Thắng

Địa chỉ: Thôn Liên Hưng, Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
Sửa thông tin