Hình của Lê Thị Ngọc Cẩm

Lê Thị Ngọc Cẩm

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Bất Động Sản Thiên Ân

Địa chỉ: R4-83 Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin