Hình của Lê Ngọc Hiếu

Lê Ngọc Hiếu

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tấn Lộc

Địa chỉ: 149/9 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin