Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đa Nhim Thượng 2

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Tiểu khu 94, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2017-05-12

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đa Nhim Thượng 2

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đa Nhim Thượng 2

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  • Xây dựng công trình công ích
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đa Nhim Thượng 2 với tên giao dịch Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đa Nhim Thượng 2, tên tiếng anh Da Nhim Thuong 2 Hydroelectric Joint Stock Company, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Tiểu khu 94, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, Việt Nam, Điện thoại: , Email: tanguyen183@gmail.comcó lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Với vốn điều lệ 270.000.000.000 VNĐ. Tổng giám đốc: (Ông) Tạ Bình Nguyên

Các công ty Sản xuất, truyền tải và phân phối điện quanh Huyện Lạc Dương

Xem nhiều hơn