Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Điện Lai Châu

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Điện Lai Châu với tên giao dịch LAI CHAU EDI CO.,LTD, tên tiếng anh Lai Chau Electricity Development Investment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Điện Lai Châu, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 80.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đoàn Triệu Việt . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Tỏ 25, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Tỏ 25, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-07-29
Giám đốc: