Hình của Koh Wai Kai

Koh Wai Kai

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:

Công ty:
Công Ty TNHH Seco Tools Việt Nam

Địa chỉ: Số 111D, Đường Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin