Công Ty TNHH Ngọc Tâm Nha Trang

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 31 Mạc Đỉnh Chi, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2018-07-02

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ngọc Tâm Nha Trang

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ngọc Tâm Nha Trang

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Bán buôn thực phẩm
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Chăn nuôi khác
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Ngọc Tâm Nha Trang với tên giao dịch Công Ty TNHH Ngọc Tâm Nha Trang, tên tiếng anh Ngoc Tam Nha Trang Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 31 Mạc Đỉnh Chi, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Bán buôn thực phẩm. Với vốn điều lệ 2.000.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Thanh Tâm