Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Lbt

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 32C Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2018-07-02

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Lbt

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Lbt

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Lbt với tên giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Lbt, tên tiếng anh Lbt Consultant Service Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 32C Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 500.000.000 VNĐ. Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc: (Bà) Bùi Thị Hồng Huy