Công Ty TNHH DV - Dl Blue Nha Trang

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 09 Lý Thường Kiệt, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2018-06-28

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH DV - Dl Blue Nha Trang

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH DV - Dl Blue Nha Trang

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH DV - Dl Blue Nha Trang với tên giao dịch Công Ty TNHH DV - Dl Blue Nha Trang, tên tiếng anh DV - Dl Blue Nha Trang Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 09 Lý Thường Kiệt, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 1.500.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Bà) Lê Thị Minh Phong