Hình của Huỳnh Thị Kim Quyên

Huỳnh Thị Kim Quyên

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty CP Năng Lượng Xanh Phong Điền

Địa chỉ: SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU ĐÔ THỊ HIM LAM, Phường Tân Hưng, , TP Hồ Chí Minh