Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Tầng5 TN Somerset Chancellor Court,21-23 Nguyễn Thị MinhKhai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp GP-HHDN

Ngày bắt đầu hoạt động: 1998-11-13

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Thông tin hồ sơ

Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam với tên giao dịch Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức Tại Việt Nam, tên tiếng anh Hiep Hoi Cac Duc in VietNam Enterprise, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Tầng5 TN Somerset Chancellor Court,21-23 Nguyễn Thị MinhKhai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Giám đốc: Ô/B. Jens Ruebbert .