Doanh Nghiệp Tư Nhân E4U

Doanh Nghiệp Tư Nhân E4U, tên tiếng anh E4U Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân E4U, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Bà) Trần Thị Thanh Thủy . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 28 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 28 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2017-11-29

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân E4U

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân E4U

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu