Cty TNHH Seco Tools Việt Nam (NTNN)

Cty TNHH Seco Tools Việt Nam (NTNN), tên tiếng anh Seco Tools VietNam (NTNN) Company Limited và tên đăng ký là Cty TNHH Seco Tools Việt Nam (NTNN), Đã hoạt động hơn 10 năm trong ngành kinh tế Bán buôn tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Kok Wai Kai . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 111D Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 111D Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2013-05-09
Giám đốc: