Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Blockchain

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Blockchain với tên giao dịch BLOCKCHAIN, tên tiếng anh Blockchain Consultant and Training Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Blockchain, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Huy Hoàn với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 224/14, Hương Lộ 80, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 224/14, Hương Lộ 80, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2017-01-14
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Blockchain

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Blockchain

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng); trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch