Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Phú

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Phú với tên giao dịch HP CONSTR CO.,LTD, tên tiếng anh Hoang Phu Construction and Service Consultant Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Phú, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Ngọc Lan với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 75 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 75 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh:
Hoạt động từ: 2016-07-04

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Phú

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Và Xây Dựng Hoàng Phú

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
 • Tái chế phế liệu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét