Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ See English

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ See English với tên giao dịch SEE ENGLISH, tên tiếng anh See English Service and Trading Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ See English, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Thanh Yên . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 101/3 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 101/3 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2017-06-15
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ See English

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ See English

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Quảng cáo
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục