Công Ty TNHH Sinh Học Anhi

Công Ty TNHH Sinh Học Anhi với tên giao dịch ANHI CO.,LTD, tên tiếng anh Anhi Biology Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sinh Học Anhi, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Thụy Hồng Giang với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 62 Đường 197, Khu phố 5, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 62 Đường 197, Khu phố 5, Phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-11-26

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sinh Học Anhi

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sinh Học Anhi

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu