Công Ty TNHH Siêu Đất Nền

Công Ty TNHH Siêu Đất Nền với tên giao dịch SUPER LAND CO.,LTD, tên tiếng anh Super Land Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Siêu Đất Nền, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lý Hồng Phát với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 146/7 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 146/7 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2018-05-16
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Siêu Đất Nền

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Siêu Đất Nền

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Cổng thông tin
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động tư vấn quản lý