Công Ty TNHH Nhà Sen Đá

Công Ty TNHH Nhà Sen Đá, tên tiếng anh Nha Sen Da Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Nhà Sen Đá, Đã hoạt động hơn 6 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lai The Duy với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 78/6K Đường số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 78/6K Đường số 17, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-09-13
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Xây dựng nhà để ở
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Xây dựng nhà không để ở