Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Hoàng Gia

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Hoàng Gia với tên giao dịch ROYAL LANGUAGE CO.,LTD, tên tiếng anh Royal Language Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Hoàng Gia, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Hoàng Thị Hồng Nhung với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 190A-190B Trần Thị Cờ, Khu phố 6, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 190A-190B Trần Thị Cờ, Khu phố 6, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-05-14

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Hoàng Gia

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Hoàng Gia

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quảng cáo
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Giáo dục mầm non
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác