Công Ty TNHH Nét Chữ Xanh

Công Ty TNHH Nét Chữ Xanh, tên tiếng anh Net Chu Xanh Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Nét Chữ Xanh, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 30.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Kiết Linh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 37 Đường Đình Tân Khai, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 37 Đường Đình Tân Khai, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2017-04-04
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Nét Chữ Xanh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Nét Chữ Xanh

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động