Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Thị Trường Anh Tuấn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Thị Trường Anh Tuấn, tên tiếng anh Thi Truong Anh Tuan Research Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Thị Trường Anh Tuấn, Đã hoạt động hơn 7 năm trong ngành kinh tế Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Giám đốc: Ô/B. Lê Hồng Hoa . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 212 Lầu 4, đường Khánh Hội, phường 06, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 212 Lầu 4, đường Khánh Hội, phường 06, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 05-04-2014
Hoạt động từ: 2014-04-10
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Thị Trường Anh Tuấn

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Thị Trường Anh Tuấn

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận