Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Ngọc Phúc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Ngọc Phúc, tên tiếng anh Ngoc Phuc Education Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Ngọc Phúc, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phan Đình Ái với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 68, đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 68, đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2016-09-29
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Ngọc Phúc

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Ngọc Phúc

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • In ấn
  • Dịch vụ liên quan đến in