Công Ty TNHH King Logistic Cargo

Công Ty TNHH King Logistic Cargo với tên giao dịch LOGISTIC CARGO CO., LTD, tên tiếng anh King Logistic Cargo Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH King Logistic Cargo, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đặng Thành Nhân . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 132A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 132A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-10-15
Giám đốc: