Công Ty TNHH Kettle Sourcing

Công Ty TNHH Kettle Sourcing với tên giao dịch KETTLE SOURCING, tên tiếng anh Kettle Sourcing Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Kettle Sourcing, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Với vốn điều lệ 697.500.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Ian Harley David Kettle và đang điều hành cùng với giám đốc là Ô/B (Ông) Stuart Caddy. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 02 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 02 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-07-22
Chủ sở hữu:
Chủ tịch hội đồng thành viên:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kettle Sourcing

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Kettle Sourcing