Công Ty TNHH Isagro Việt Nam

Công Ty TNHH Isagro Việt Nam với tên giao dịch ISAGRO VIETNAM, tên tiếng anh Isagro Vietnam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Isagro Việt Nam, Đã hoạt động hơn 6 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.120.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Quốc Hội . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Lầu 15, tòa nhà LIM II Tower 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Lầu 15, tòa nhà LIM II Tower 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2016-09-05
Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Isagro Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Isagro Việt Nam

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu