Công Ty TNHH Giáo Dục Kaf

Công Ty TNHH Giáo Dục Kaf với tên giao dịch KAF EDUCATION CO.,LTD, tên tiếng anh Kaf Education Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Giáo Dục Kaf, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Duy Kha . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Tầng 2, 92 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Tầng 2, 92 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh:
Hoạt động từ: 2016-07-04
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giáo Dục Kaf

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giáo Dục Kaf

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục