Công Ty TNHH Eclipse Vietnam

Công Ty TNHH Eclipse Vietnam, tên tiếng anh Eclipse Vietnam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Eclipse Vietnam, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 30.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Hữu Lộc với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 86 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 86 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-05-31
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Eclipse Vietnam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Eclipse Vietnam

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép