Công Ty TNHH Dr. Lee

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 182, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, , TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2018-06-07

Chủ sở hữu:

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dr. Lee

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dr. Lee

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH Dr. Lee với tên giao dịch Công Ty TNHH Dr. Lee, tên tiếng anh Dr. Lee Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 182, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 2.000.000.000 VNĐ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Ông) Nguyễn Văn Hưng và đang điều hành cùng với giám đốc là Ô/B (Ông) Nguyễn Văn Hưng